Regie, editing.

Hoe staat het met het bos en heide op de Veluwe. Wat zijn de gevolgen van stikstofdepositie. Bioloog Arnold van de Burg laat het zien.